Účinky meditácie

Pripravila Janka Sofia a Danka

Čo to je meditácia?

Meditácia je stav bytia keď myseľ stíchne a duša sa prebudí radosťou z čírej prítomnosti. Tento stav môžeme zažiť, precítiť kedykoľvek a kdekoľvek.
Nedá sa dosiahnuť snažením. Snaha vytvára odpor. Cesta vychádza z otvoreného srdca a čistého uvoľnenia, z prijatia, z úplného prijatia seba, svojho vnútra a z hlbokého objatia všetkého navôkol. Rozhostí sa ticho, ktoré šepká múdrosťou.
Je mnoho spôsobov ako dosiahnuť stavu meditácia , hľadáme ten, ktorý je pre nás prirodzený. Pri ktorom duša rozkvitá. A my sa tešíme, že spočinieme. Pravidelnosť je nevyhnutná.
Meditácia je najjemnejšia svetelná výživa , ktorá preniká k nám z prameňa nášho bytia. Vyživuje , vylaďuje všetky aspekty nášho bytia Vedomie, Myseľ, Dušu, Telo.


Účinky pravidelnej meditácie:
Vyladenie sa:

* Prirodzene a ľahko uvoľniť napätie a stres – zbaviť sa stresu.
* Navodenie a posilnenie pocitov hlbokého vnútorného kľudu a mieru.
* Zvýšenie vibračnej frekvencie v našom energetickom poli
* Prečistenie všetkých bunečných štruktúr od deštrukčných štruktúr
   a spomienok
* Uzdravenie svojej bunečnej pamäte a aktivácia nových svetelných
   programov
* Regenerácia buniek , seba liečenie, vytvorenie žiarivého zdravia –byť plný
   života
* Vedomé prepojenie sa s o svojou aurou – celistvý energetický obal.
* Práca so svojimi čakrami

 Otvorenie sa svojmu vnútornému vedeniu:

  • Pomocou dychu, mantier, bieleho svetla
  • Požiadanie o pomoc Archanjelske bytosti
  • Spojenie sa so svojim duchovným sprievodcom
  • Uvedomenie si svojej svetelnej rodiny, kozmických rodičov, miesta svojho hviezdneho pôvodu
  • Poznanie a liečenie svojich vzťahov na všetkých úrovniach vedomia a bytia.
  • Rozpustenie karmických a rodových záťaží a otvorenie sa vyššiemu prežívaniu lásky vo vzťahoch
  • Uvedomenie si a očistenie svojho emočného tela – v rámci kvality svojich vzťahov.

Schopnosť získať prístup k svojmu Božiemu plánu, alebo Božskej predlohe.
         * 
Uvedomenie si svojho vlastného Božieho plánu.

  • Nájdenie a aktivácia kľúča k naplneniu svojej role.
  • Našim ukazovateľom cesty je radosť – radosť je vyjadrením Ducha v našom živote. Keď sa odovzdáme jasnému vnútornému vedeniu , náš život rozkvitá a vyjadruje plnú krásu kto sme. Po postupnom vnútornom prečistení a zušľachtení svojho bytia , našim zámerom a motivácia bude služba samotná – pracovať pre dobro celku .

Riadenie svojich snov a vedenie.

  • Prečistenie stavu snenia

 

Slnko v Srdci vám ponúka vedené meditácie v rámci osobných konzultácií, alebo pravidelné meditácie vedené Archanjelmi a Nanebovstúpenými majstrami. Prinášajúce vzostup vedomia a seba spoznania. S radosťou vám ponúkame spoločné spievanie mantier , ktoré rozrezonujú dušu a pripravia vedomie na dotyk svetla. 

Dátum: 1.9.2016 16:57:33

Meditácia s Archanjelom Michaelom

Slnko v Srdci

Prinášame Vám Meditáciu s Archanjelom Michaelom :) v našom YouTube kanáli ju nájdete medzi mantrami.

,

Ja som archanjel Michael, meč boží, sila pravdy, alchymistický oheň transformuje strachy na Lásku, odvahu, radosť, otvor sa mi z dôverou a odovzdaj mi všetky svoje obavy, ja som čistá neutralita, ktorá ťa ponorí do existencie jednoty, čistého bytia a prítomnosti, som tvoja odvaha, moc, sila múdrosti cez vlastnú skúsenosť...

 

s Láskou Slnko v Srdci

Dátum: 1.9.2016 16:57:00

Meditácia-POSVÄTNÈ SRDCE

Sofia

https://youtu.be/81vXy4qMY5A

Hľadáme bránu- tou sme my. Hľadáme kľúč-je ním naše srdce. Posvätný stred. Všetko, čo hľadáme máme vo svojom strede. Cesta do tejto tajomnej komnaty je na krídlach tejto meditácie.  Povedie vás ku prameňu Lásky -vo vás.

Keď načrieme zo živej vody tohoto zdroja, už nikdy nebudeme "smädní" . Spoznáme, že v bráne nášho stredu sa spájajú a jednocujú všetky polarity. Dualita sa rozpúšťa a na trón usadne nekonečná múdrosť, sila a láska Jednoty. Keď necháme tú silu prúdiť do všetkých prejavov nášho života -stávame sa živým bytím . Náš život presiakne radosť a VEDOMIE. SebaVedomie. 

Ponorte sa do liečivej meditácie posvátnèho srdca.

 

 

Dátum: 2.2.2016 20:20:11